Đội ngũ lãnh đạo cấp cao

Lãnh đạo của chúng tôi không chỉ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của họ. Họ là những tấm gương cho việc thực hiện các nguyên tắc của cúng tôi. Họ trao quyền để nhân viên phát triển và sáng tạo. Họ không đơn thuần hoàn thành vai trò hàng ngày của mình mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi trong ngành năng lượng. Hãy cùng tìm hiểu những người đứng đằng sau sự chuyển đổi này

Andres Gluski

Andrés Gluski

Chủ Tịch Kiêm Giám Đốc Điều Hành

Joel Abramson  

Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Sáp nhập và Mua lại

Stephen Coughlin

Stephen Coughlin  

Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính

Bernerd Da Santos  

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Giám đốc Điều hành

Ricardo Manuel Falú

Senior Vice President, Chief Operating Officer and President, New Energy Technologies

Paul Freedman  

Phó Chủ tịch Cao cấp, Luật sự trưởng kiêm Thư ký Công ty

Tish Mendoza  

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Giám đốc Nhân sự

Juan Ignacio Rubiolo

Juan Ignacio Rubiolo  

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Chủ tịch Đơn vị Kinh doanh Quốc tế

Chris Shelton

Chris Shelton  

Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Sản Phẩm, kiêm Chủ tịch AES Next

e995739a-04c7-49e6-ba04-8b1fd84e18be.png

Ken Zagzebski

Senior Vice President and President, Utilities