Bộ thông tin

Về chúng tôi

Lãnh đạo của chúng tôi

Sự bền vững

Toàn cầu & từng vùng

Dịch vụ của chúng tôi

Đầu tư vào AES

aes_icons-media-rgb2x

Press releases

Stay up to date with the latest press releases from AES.

ERG icon

News

We are committed to leading the change.

aes_icons_play-rgb

Media library

AES provides access to photos and video of our people and facilities. Access our visual content through our media library.

Đối với các yêu cầu về phương tiện truyền thông chung:
 

Gail Chalef

Quan hệ báo chí và truyền thông toàn cầu

571-833-8804, di động

gail.chalef@aes.com

 

Đối với các câu hỏi của báo chí tài chính và nhà đầu tư:

Amy Ackerman

Quan hệ đầu tư

703-682-6399, văn phòng

amy.ackerman@aes.com