Cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng.

Tập đoàn AES (NYSE: AES) thúc đẩy tương lai ngành năng lượng, cung cấp các giải pháp năng lượng xanh và thông minh cùng với các bên liên quan để cải thiện cuộc sống. Lực lượng lao động đa dạng của công ty cam kết đổi mới liên tục và hoạt động xuất sắc, hợp tác với khách hàng trong quá trình chuyển đổi năng lượng chiến lược đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện nay của họ.

$

At close ET

(Market Cap)

The AES Corporation (AES)

NYSE - NYSE delayed price.

Currency in USD

sdf

Được công nhận là “world’s most ethical companies “ của Viện Ethisphere (năm thứ 10)

GLOBAL X LOCAL

Chúng tôi hợp tác trong các cộng đồng của mình để tạo ra một tương lai bền vững mang lại lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường.

Tóm tắt báo cáo tài chính

Events & presentations

Latest press releases

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là thúc đẩy chiến lược và tăng trưởng dài hạn của mình.

ag

Tham khảo cho nhà đầu tư

Chúng tôi hiểu rằng việc tiếp cận thông tin là rất quan trọng đối với các quyết định đầu tư sáng suốt. Dưới đây là một số tài nguyên mà bạn có thể thấy hữu ích: