handshake

Liên hệ nhà đầu tư

Vui lòng liên hệ với nhóm quan hệ nhà đầu tư nếu có bất kỳ câu hỏi nào:

g
The AES Corporation

Investor Relations
4300 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203

Susan Harcourt at AES
Susan Harcourt

Vice President,
Investor Relations

g
Amy Ackerman

Director,
Investor Relations

f
Max Trask

Senior Manager,
Investor Relations

Hỏi đáp trực tuyến về cổ đông 

Bạn có thể xem thông tin về lịch sử cổ phiếu phổ thông của AES trên trang Historical Price Lookup trong phần Dữ liệu Chứng khoán trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn cần trao đổi với Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư về khoản đầu tư của mình vào cổ phiếu phổ thông AES, bạn có thể liên hệ với Amy Ackerman theo số (703-682-6399) hoặc qua email (invest@aes.com).

Địa chỉ gửi thư

Thư của cổ đông nên gửi đến:

Computershare
P.O. Box 43006 
Providence, RI 02940-3006

 

Thư gởi qua đêm nên gửi đến:

Computershare
150 Royall St., Suite 101
Canton, MA 02021

Thông tin liên hệ cổ đông

Former shareholders

If you previously held any securities in AES entities, you can find more information below.

Former IPALCO shareholders

Former shareholders of IPALCO common stock who did not exchange their IPALCO shares for AES common stock, or who would like to find out the historical cost basis of their former IPALCO shareholdings, should contact:

 

 

 

Amy Ackerman
Director, Investor Relations

Former DPL Inc. shareholders

Former DPL Inc. shareholders with questions about the $30/share payment on their stock should contact Citibank at 877-498-5424. For historical information for DPL Inc. shareholdings, please contact our stock transfer agent, Computershare.

 

 

Computershare
P.O. Box 43006
Providence, RI 02940-3006