Глобален мащаб
местен ефект

Корпорацията AES е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 500 и оперираща на четири континента.

Искате да знаете как ускоряваме бъдещето на енергията за всички?

 

Наричаме го глобално умножено по локално

 

Може да чуете други компании да казват, че са едновременно глобални и локални. За нас в AES е вярно в степен, за която е невъзможно другите да твърдят.

Ние сме единствената базирана в САЩ глобална енергийна компания в света, което ни дава уникален набор от знания да развиваме и предоставяме уникални енергийни решения.

Нашите дълбоки местни корени означават, че сме напълно интегрирани и инвестираме в общностите, в които работим. Ние уважаваме и разбираме местната култура да предоставяме по-зелени енергийни решения по начин, който има най-добрия смисъл за всяка общност.

Нашият глобален обхват означава, че имаме способността и отговорността да развиваме и предоставяме нови решения и да го правим мащабно. Споделяме опита, който имаме, за да можем да внесем иновации и по-широк спектър от решения от един пазар на друг