Сътрудничество с общностите за бъдещето на енергията

 

Нашият ангажимент

Да подсилим позитивното въздействие чрез социално-икономически и екологични партньорства, които подобряват живота днес и в бъдеще. 

Boys playing in tall grass

Подсилваме позитивното въздействие чрез партньорства

 

 

Всички се нуждаем от по-устойчиви решения, за да дадем енергия на нашия живот и на света ни. Силните партньорства ни позволяват да работим заедно, за да интегрираме иновативни енергийни решения, да разработим програми със социално въздействие и да създадем дългосрочна стойност в общностите.

Сфера на внимание

Като работим заедно с нашите партньори ние разработваме специални програми за социално въздействие, които отговарят на нуждите на общностите, увеличават максимално ресурсите и доставят ползи за дълго време. Нашите програми за социално въздействие са в унисон с нашата цел да ускорим бъдещето на енергията, заедно, с Целите за устойчиво развитие на ООН и с четири сфери на фокусиране, които подобряват качеството на живот в общностите.

 

Man with bok and children

Сътрудничество за достъп до сигурна, ефективна и достъпна енергия и базови услуги

Men standing in a jungle or forest

Сътрудничество за включване в икономическия растеж

Plants in nursery

Партньорство за околната среда

Hands typing

Партньорство за усилия за облекчаване