Партньорство за околната среда

Ние работим с нашите партньори за разработване на програми, фокусирани върху опазването на биологичното разнообразие и устойчивия живот. Стремим се да служим на нашите общности при най-високите стандарти за високи постижения.