conference table

Управление

Ние от AES вярваме, че работата с най-високи стандарти за корпоративно управление е от съществено значение за успеха на компанията.

Чрез надзор и преглед, Съветът на директорите на AES работи заедно с ръководството за изпълнение на нашата мисия– да ускорим бъдещето на енергията, заедно.

Съвет на директорите

d

Jay Morse

Председател и водещ независим директор

anderson_-_headshot-aes.png

Gerard M. Anderson

Директор

d

Janet Davidson

Директор

Andrés Gluski

Andrés Gluski

Президент и главен изпълнителен директор

d

Holly Keller Koeppel

Директор

d

Tarun Khanna

Директор

d

Julie Laulis

Директор

d

Alain Monié

Директор

d

Moisés Naim

Директор

d

Teresa Sebastian

Директор

d

Maura Shaughnessy

Директор

Комисии към Съвета

Name Compensation Financial Audit Innovation & Technology Governance
Image
jay-morse

 Jay Morse*

       
Image
anderson_with_grey_bg.png
 Gerard M. Anderson
  Член** Член  
Image
Janet Davidson
 Janet Davidson

Член

 

Член

 
Image
Andres Gluski
 Andrés Gluski
   

Член

 
Image
Holly Keller Koeppel
 Holly Keller Koeppel
 

Председател**

Член

Член

Image
Tarun Khanna
 Tarun Khanna
 

Член

Председател

Член

Image
 Julie Laulis
 Julie Laulis
 

Член**

Член

 
Image
Alain Monié
 Alain Monié

Председател

 

Член

Член

Image
Alain Monié
 Moisés Naím

Член

 

Член

Член

Image
 Teresa Sebastian
 Teresa Sebastian

Член

 

Член

Председател

Image
​​​​​​​ Maura Shaughnessy
 Maura Shaughnessy
 

Член**

Член

*Председател и Главен независим директор, изпълнява функциите на член по право на всяка комисия (без право на глас в тези комисии).

**Назначен за "Финансов експерт към Одитния комитет", според определението в правилата и разпоредбите на SEC.

Контакти със Съвета на AES

Съветът на директорите предоставя няколко електронни адреса, посочени по-долу, до които акционерите могат да изпращат съобщения чрез Секретаря на компанията до директорите, които не са членове на ръководството, и/или до четирите постоянни комисии към Съвета на директорите:

AES Съвет на директорите

Комисия по възнагражденията

Комисия по финансов одит

Комисия по иновации и технологии

Комисия за управление

Секретарят ще препраща на директорите всички съобщения, които по негово/нейно усмотрение са подходящи за разглеждане от директорите. Примери за съобщения, които не са подходящи за разглеждане от директорите, включват търговски покани, заявления за наемане на работа и въпроси, които нямат отношение към акционерите, към работата на Съвета или с дейността на Компанията.

Благодарим за Вашия интерес към AES.