Послание от изпълнителния директор

В AES устойчивостта е основна както за нашата стратегия, така и за нашата култура
 

Андрес Глуски

Президент и главен изпълнителен директор

В AES устойчивостта е основна както за нашата стратегия, така и за нашата култура. Работейки с нашите общности, партньори и клиенти, ние трансформирахме нашата компания, за да бъде лидер в нисковъглеродни енергийни решения. Ние се ангажираме да подобрим своя въглероден отпечатък както в краткосрочен, така и в дългосрочен план и водим иновациите на новите технологии, които дават възможност и на другите.

AES беше една от първите компании, които доброволно помогнаха за намаляване на парниковите газове в атмосферата, започвайки с проекти за компенсиране на въглерод и повторно залесяване в края на 80-те години. Днесние продължаваме традицията да работим активно с всички наши заинтересовани страни, за да подобрим живота на хората по отговорен, чист и устойчив начин.

Port Bonython Rollout Birdseye

For the planet

Ускоряване на чистия растеж и иновации в това, което правим
   

Growth in renewables and energy storage is core to AES’ strategy.

For our people

иновации в това, което правим Обединяване на нашите служители за постигане на по-големи резултати

Our people are passionate about meeting the world’s current and future energy needs.

For our communities

Партньорство с общности за бъдещето на енергетиката

We commit to strengthening positive impact through socioeconomic and environmental partnerships that improve lives today and in the future.

 

Нашитецелизаустойчивост

2025 г.
Намерението ни е да сме премахнали въглищата от нашето портфолио*

aes-leaf

2030 г.
Въглеродният интензитет на портфолиото ни за производство на електроенергия да е в съответствие с намерението за ограничаване на глобалното затопляне доста под 2 градуса по Целзий

2040 г.
Нулеви нетни въглеродни емисии при продажбите на електроенергия**

co2

2050 г.
Нулеви нетни въглеродни емисии за цялото ни бизнес портфолио**

*Чрез продажба на активи, преобразуване на горивото и извеждане от експлоатация, като в същото време запазим надеждността и достъпността и след получаване на необходимите одобрения

**Действията предполагат нови политики, които улесняват прехода към нискоемисионни енергийни системи, като поставянето на цена на въглеродните емисии. За 2040 г. включват Обхват 1 и 2 на емисии, а за 2050 г. – Обхват 3.