Rows of large battery energy storage

Световен лидер в съхранение на енергия, основано на батерии

 

Подписване на нови споразумения за 2-3 GW възобновяеми енергийни източници годишно

 

Петият по големина разработчик на слънчеви системи в света

 

Стартира първият проект за съхранение на енергия в мрежата в Индия

Спечели най-престижната награда в енергийната индустрия за най-големия оперативен проект за съхранение и соларна енергия

Първата публично търгувана американска енергийна компания, издала доклад за климатичен сценарий, който отговаря на препоръките на TCFD

Въведен в експлоатация е първият виртуален водоем в света

 
 

AES ускорява енергийното бъдеще чрез иновации в по-екологични и интелигентни технологии