Начинът, по който ускоряваме бъдещето на енергията, не се определя от раса, пол, възраст или ориентация.


Разнообразието не е отговорност за изпълнение, политика, която трябва да бъде приложена или програма, която да се проведе. Ние, в AES, вярваме, че разнообразието ни дава възможност да предоставяме най-голяма стойност на нашите общности и да работим като най-силната компания, която можем да бъдем.

Хората, които следят нашите финанси, управляват нашите централи и възстановяват електроподаването след бури, са отражение на клиентите и общностите, чийто живот подобряваме. Нашите служители идват от различни среди, култури и научни дисциплини, за да предоставят критично важни енергийни услуги и да инвестират в нашите общности чрез местни програми за безопасност, инфраструктура, образование и околна среда.

Нашият екип е разнообразен, защото знаем, че трябва да имаме точните хора на точното място в точното време, за да изпълним ангажиментите си за ускоряване на по-зелено енергийно бъдеще. Ето защо имаме цялостен подход към развитието на таланти и подготовката на следващото поколение лидери в бранша. Нашите служители са причината днес да водим световната трансформация на възобновяемата енергия.

View our sustainability reports

Управление на талантите

Екипът от иноватори на AES ни превърна в най-въздействащата енергийна компания в света и има още много вълнуваща работа. Ето защо ние се ангажираме да помагаме на нашите служители да се развиват с пълния си потенциал. Нашият всеобхватен подход за привличане, развитие и активизиране на нашата талантлива работна сила по света прави точно това, като същевременно ни позволява да ускорим бъдещето на енергията.

Нашата глобална стратегия за управление на таланти отчита пълния цикъл на развитие на служителите на AES и техните професионални цели. Фокусирани сме върху развитието на нашите служители в три ключови области, които са адаптирани към специфичните бизнес нужди: официални програми за обучение, оценки и кариерно планиране, както и опит и въздействие. Нашите служители получават постоянно обучение в области като лидерство, съответствие и безопасност, които са от съществено значение за нашия бизнес. Отделяме време, за да разберем текущото състояние на нашите таланти чрез проверки, оценки на развитието и измервания на ефективността и използваме цялостна глобална система за управление на изпълнението, която включва всички средни и висши ръководни длъжности в допълнение към местните системи във всяка държава, в която работим.

 

Винаги търсим хора със страст, които да се присъединят към нас в нашата мисия за ускоряване на бъдещето на енергията.

 

Ако това Ви описва, вижте нашата секция Кариери.