Сътрудничество за включване в икономическия растеж

 

Ние работим с нашите партньори, за да допринесем за икономическото и социалното развитие на общностите. Нашите програми са фокусирани върху изграждането на образованието и капацитета при гарантиране на разнообразието, равнопоставеността и запазването на местната култура.