Търси свободни позиции по местоположение

 

Ние ценим Вашите лични данни и поверителност. Вижте нашата декларация за поверителност на кандидата за работа

AES е работодател, прилагащ политики за равни възможности, който е ангажиран да изгражда стабилност и да осигурява дългосрочна устойчивост чрез мноогобразие и приобщаване. Уважението към разнообразния минал опит, различията и гледните точки ни позволява да подобряваме живота на нашите служители, потребители, доставчици, подизпълнители и общностите, в които живеем и работим. Заявленията на всички отговарящи на изискванията кандидати за работа ще бъдат разгледани без значение на техния пол, сексуална ориентация, полови идентичност и/или изразяване, раса, национална принадлежност, етнос, възраст, религия, семейно положение, физически или психически увреждания, бременност, наскорошно раждане или свързано медицинско състояние, статут на военнослужещ или на ветеран, както и всички други особености, защитени от действащото законодателство.