С глобален мащаб и локално въздействие

Интегрираме иновативни енергийни решения, разработваме програми за положително социално въздействие и създаваме дългосрочна стойност в общностите, в които работим.

С хората, за планетата

Staying true to our values

Безопасността на първо място

Безопасността е в основата на всичко, което правим. Ние винаги идентифицираме потенциалните рискове за нашите служители, подизпълнители, партньори и общности и измерваме успеха чрез това колко безопасно работим заедно, докато допринасяме за по-зеленото енергийно бъдеще

Highest Standards

Най-високи стандарти

Ние действаме с изключителна почтеност към нашите служители, подизпълнители, клиенти, партньори и общности и поддържаме решенията, които доставяме заедно, на световните стандарти за върхови постижения.

Всички заедно

Ние работим като един екип във всички наши бизнеси и с всички наши служители, подизпълнители, клиенти, партньори и общности. Посрещаме променящите се нужди на нашите клиенти с гъвкавост и с удоволствие решаваме значимите предизвикателства – като екип.

За да може всеки да участва в еволюцията на енергията.

Вашето енергийно пътешествие започва с AES.